Kullanım koşulları

Bu site, Ajans Medya Yayıncılık ve Ticaret AŞ’ye aittir ve onun tarafından işletilmektedir. İçeriğindeki yazı ve fotoğraflar telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır...

Reklâm

GİRİŞ

1.1 Bu kullanım koşulları (“Şartlar”) Time Out İstanbul (“Web Sitesi”) (www.timeout.com/istanbul ve www.timeoutistanbul.com) için geçerlidir. Web Sitesine erişerek bu Koşullara tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Şartlara bağlı kalmak istemiyorsanız, Web Sitesine erişmemeli veya Web sitesini kullanmamalısınız. Web Sitesinin ABD alanları için lütfen ABD Kullanım Koşulları'na bakın

1.2 Web sitesi, İngiltere ve Galler'de 01782049 tescil numarasıyla kayıtlı bir şirket olan Time Out England Limited ve 09550826 tescil numarasıyla İngiltere ve Galler'de tescil edilmiş bir şirket olan Time Out Market Limited tarafından sunulmaktadır. Kayıtlı ofis ve posta adresi 77 Wicklow Street, Londra WC1X 9JY, İngiltere'dir.

1.3 Web Sitesini kullanımınız ayrıca Gizlilik Bildirimi'ne, Çerez Politikamıza ve Web Sitesine erişmeden önce okumanız gereken Web Sitesi, Time Out e-ticaret hüküm ve koşullarına tabi olduğunuz ölçüde de geçerlidir.

1.4 Bu Koşullar en son Nisan 2019'da güncellenmiştir.

2 WEB SİTESİNİ KULLANMA

2.1 Web sitesi ile ilgili bilgi sağlamanız istendiğinde, gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz ayrıntılar vermeyi kabul edersiniz. İstenen herhangi bir isteğe bağlı bilgiyi sağlamak zorunda değilsiniz.

2.2 Aşağıdakileri yapmamayı kabul edersiniz:

2.2.1 başka bir kişinin kimliğine bürünmek ya da kullanma yetkisi sahip olmadığınız bir ad kullanmak ya da sahte kimlik ya da orijin ya da e-posta adresi oluşturmak ya da herhangi bir iletişimin kimliği ya da kökeni sağlamak ya da bizi veya başkalarını yanıltmaya çalışmak için yanlış veya güvenilir olmayan iletişim bilgileri vermek;

2.2.2 ağımız üzerinden eriştiğiniz bir bilgisayar veya cihazda depolanan verileri aşağıdaki durumlarda değiştirmek, bunlara erişmek veya mevcut verileri sunmak: (i) veri, bilgisayar veya cihazın sahibi bunu yapmanıza engel olmak için adımlar atmışsa; veya (ii) mal sahibi bunu yapmama isteğinizi dile getirmişse;

2.2.3 size ait olmayan veya size lisanslanmamış yazılım veya diğer materyal, veri veya bilgileri içeren dosyalar hazırlamak veya yüklemek ya da önceden rızası olmadan başkaları hakkında bilgi toplamak (örneğin adlar / adresler);

2.2.4 Web Sitesine erişimi bozmak, müdahale etmek veya erişimi engellemek veya işlevselliğini bozabilecek herhangi bir şey yapmak;

2.2.5 Web Sitesini herhangi bir şekilde istenmeyen (ticari veya başka türlü) e-postalar veya pazarlama ya da tanıtım amaçlı herhangi bir materyal ya da bunlardan herhangi birinin kötüye kullanılması için kullanmak;

2.2.6 Web sitesi aracılığıyla iftira niteliğinde saldırı, ihlal, müstehcen, ahlaksız veya diğer yasa dışı veya sakıncalı materyal veya bilgileri yayınlamak, göndermek, dağıtmak, yaymak veya başka bir şekilde iletmek;

2.2.7 herhangi bir yolla virüs, böcek, bozuk veri, truva atı, solucan veya herhangi bir zararlı yazılım içeren herhangi bir materyal veya dosyayı Web Sitesi üzerinden erişilebilir kılmak, yüklemek veya dağıtmak;

2.2.8 Web Sitesi aracılığıyla sunulan bir dosyada bulunan yazılım veya diğer materyal veya bilgilerin gerçek sahipliğini tahrif etmek;

2.2.9 Web Sitesini veya İçeriğin herhangi bir bölümünü ticari veya ticari amaçlarla kullanmak

2.2.10 Web Sitesine ne anlama gelirse gelsin, yetkisiz erişim elde etmek veya elde etmeye çalışmak.

2.3 Aşağıdakilere uymanız koşuluyla Web Sitesinin ana sayfasına bağlantı vermenize izin vereceğiz:

2.3.1 bunu sadece adil ve yasal olan ve itibarımızdan yararlanmayacak veya zarar vermeyecek şekilde yaparsınız; ve

2.3.2, Aksini belirtmediysek, herhangi bir kurumu/kuruluşu onayladığımızdan bahisle, önermeyiniz.

2.4 Madde 2.3'teki bağlantı iznimizi herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın geri çekme hakkımızı saklı tutarız.

3 KULLANICI GÖNDERİLERİ

3.1 Şimdi veya gelecekte Web Sitesi kullanıcıları tarafından videoların ve / veya diğer iletişim veya materyallerin (incelemeler dahil) Web Sitesine gönderilmesine izin verebiliriz. (toplu olarak “Kullanıcı Gönderileri”)

3.2 Kullanıcı Gönderileri, bu Şartlara ve zaman zaman Web Sitesinde yayınlayabileceğimiz bu Kullanıcı Gönderileri ile ilgili her türlü ayrı hüküm ve koşullara her zaman uymalıdır.

3.3 İşbu Web Sitesine herhangi bir Kullanıcı Gönderisi göndererek:

3.3.1 Time Out, Kullanıcı Gönderilerini dünya çapında, telifsiz, daimi, devredilebilir, geri alınamaz, münhasır olmayan bir lisanslama ve tekil ya da şu anda bilinen ve ya gelecekte geliştirilecek olacak herhangi bir form, medya veya teknolojinin parçası olarak kullanma, çoğaltma, paylaşma, kopyalama, değiştirme, yayınlama, düzenleme, tercüme etme, yeniden biçimlendirme, barındırma, toplama, dağıtma ve sunma hakkına sahiptir;

3.4 Madde 3.3.1'e tabi olarak, Kullanıcı Gönderilerindeki tüm mülkiyet haklarınızı saklı tutarsınız.

3.5 Kullanıcı Gönderilerini Web Sitesine göndererek, bu sözleşmede belirtilen Kullanıcı Gönderileri ile ilgili hak ve lisansları vermeniz ve gönderdiğiniz Kullanıcı Gönderileri için tam yetki ve yetkiniz olduğunu garanti, beyan ve taahhüt edersiniz ve gönderdiğiniz Kullanıcı Gönderilerinin:

3.5.1 üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı ve / veya ticari markalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), diğer mülkiyet haklarını veya tanıtım veya gizlilik haklarını ihlal etmediğini;

3.5.2 hiçbir yasayı, tüzüğü, tüzüğü veya düzenlemeyi ihlal etmediğini;

3.5.3 küçük düşürücü, iftira niteliğinde, tehdit edici veya taciz edici olmadığını;

3.5.4 müstehcen veya pornografik olmadığını;

3.5.5 hiçbir yasayı ihlal etmediğini;

3.5.6 e-posta adreslerini, kişisel web sitelerinin ve / veya blogların veya telefon numaralarının URL'lerini ve / veya

3.5.7, başkasının deneyiminin bir raporu olmadığını garanti, beyan ve taahhüt edersiniz.

4 NE YAPACAĞIZ

4.1 Web Sitesini sürdürmek için makul çabayı göstereceğiz. Web sitesi zaman zaman değişebilir. Web Sitesinin herhangi bir bölümünü, herhangi bir nedenle herhangi bir nedenle başarısızlığı, askıya alınması veya geri çekilmesi nedeniyle kullanamayacağınız için herhangi bir tazminat almaya hak kazanmayacaksınız.

4.2 Doğrudan veya herhangi bir web sitesi iş ortağı aracılığıyla mümkün olan her türlü bilginin doğruluğunu doğrulamak için makul çabayı göstereceğiz, ancak örneğin çalışma saatleri gibi sık sık değişebilecek bilgilerin tam doğruluğunu sağlayacak bir pozisyonda değiliz. Çalışma zamanları, performans tarihleri, programlar ve güncel fiyatlar ile Web Sitesi aracılığıyla sunulan bilgilere dayanmadan önce, değişiklik yapabilen bu bilgilerin geçerli mekan, tesis veya servis sağlayıcı ile teyit edilmesini önemle tavsiye ederiz.

5 SİTEYE ERİŞİM VE NE YAPABİLİRİZ

5.1 Web Sitesinin normalde günde 24 saat kullanılabilir olmasını sağlamaya çalışsak da, Web Sitesinin herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda veya herhangi bir süre için kullanılamamasından sorumlu olmayacağız. Web sitesine erişim, sistem arızası, bakım veya onarım veya kontrolümüz dışındaki nedenlerle bildirimde bulunmaksızın geçici olarak askıya alınabilir.

5.2.1 Herhangi bir zamanda, ticari ve operasyonel nedenlerle Web sitesini (veya herhangi bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirebilir veya çekebiliriz ve Web Sitesinde yapılan herhangi bir değişiklik veya geri çekilme için siz veya herhangi bir üçüncü tarafa sorumlu değiliz.

5.2.2 Bu Şartları her zaman değiştirebiliriz. Bu değişikliği takiben Web Sitesini (veya herhangi bir kısmını) kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Şartların değiştirilip değiştirilmediğini düzenli olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Şartlarda herhangi bir değişikliği kabul etmiyorsanız, Web Sitesini kullanmayı derhal bırakmalısınız.

5.2.3 Web sitesi ile ilişkili herhangi bir etkinliği ve içeriği her zaman izleyebiliriz. Bu Şartların (ve / veya Web Sitesi Satın Alma Şartları ve Koşulları, Gizlilik Bildirimi ve Çerez Politikamız) bildirilen herhangi bir ihlalini veya Web Sitesiyle ilgili şikayetleri araştırabilir ve uygun gördüğümüz (bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir işlem yapabiliriz , Web Sitesine erişiminiz için uyarı verme, askıya alma, feshetme veya ekleme koşulları ve / veya Web sitesindeki tüm materyalleri kaldırma).

6 SİTE ORTAKLARI

6.1 Web Sitesi, üçüncü şahısların sahip olduğu ve işlettiği web sitelerine ve kaynaklara köprüler içerebilir. Bu üçüncü taraf web sitelerinin ve kaynaklarının, eğer bu tür üçüncü taraf sitelerine erişirseniz uymanız gereken kendi kullanım koşulları ve gizlilik politikaları vardır. Bu tür harici sitelerin veya kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığımızı ve bu tür web sitelerinin gizlilik uygulamaları veya içeriği (yanlış temsil eden veya küçük düşürücü içerik dahil) doğrudan veya dolaylı olarak onaylamadığımızı, bu tür web sitelerinde veya kaynaklarda bulunan veya bunlardan temin edilebilen herhangi bir reklam, ürün veya diğer materyal veya hizmeti veya bunlarla ilgili veya bununla bağlantılı veya kullanımından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen herhangi bir hasar, kayıp veya suç dahil (bunlarla sınırlı olmamak üzere) bu tür harici sitelerde veya kaynaklarda bulunan bu tür içerik, mal veya hizmetler hakkında sorumlu olmadığımızı kabul ve beyan edersiniz.

6.2 Üçüncü taraf linkleri (reklamlar dahil), herhangi bir bağlı web sitesine destek verdiğimizi, bağlı olduğumuzu veya bunlarla bağlantılı olduğumuzu veya yasal olarak bu tür bağlantılar yoluyla erişilebilen herhangi bir fikri mülkiyeti kullanma yetkisine sahip olduğumuzu ima etmez.

7 SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

7.1 Web Sitesini tamamen kendi sorumluluğunuzda kullandığınızı kabul edersiniz.

7.2 Web Sitesi, bilgileriniz ve kişisel kullanımınız için "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu gibi" esasına dayanarak, herhangi bir beyan veya onay olmaksızın sunulur.

Belirli bir ürün veya hizmetle ilgili ayrı hüküm ve koşullarda belirtilmedikçe, Web Sitesi veya bizim tarafımızdan veya bizim adımıza Web Sitesinde sunulan ürün veya hizmetler, ( ücretsiz yazılım yüklemeleri dahil), ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tatmin edici kalite, belirli bir amaca uygunluk, kullanılabilirlik, hak ihlalinde bulunmama, uyumluluk, güvenlik, doğruluk, koşul veya eksiksizlik zımni garantiler veya işlem veya kullanımdan kaynaklanan zımni garantiler veya ticari, ile ilgili açık veya zımni hiçbir garanti vermiyoruz.

7.3 Belirli bir ürün veya hizmetle ilgili ayrı hüküm ve koşullarda belirtilmedikçe, Web Sitesinin veya Web Sitesinde sunulan ürün veya hizmetlerin bizim tarafımızdan veya bizim adımıza (ücretsiz yazılım yüklemeleri dahil) gereksinimlerinizi karşılayıp karşılamayacağını garanti etmiyoruz. Kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olması, kusurların düzeltilmesi veya web sitesini veya bizim tarafımızdan veya bizim adımıza Web Sitesinde sunulan ürün veya hizmetlerin (ücretsiz yazılım yüklemeleri dahil) sunulmasını virüs veya böcek içermez veya tamamen işlevsel, doğru veya güvenilirdir. Web Sitesine yükleme veya Web sitesinden indirme sonucunda içerik veya malzeme kaybından sorumlu olmayacağız.

7.4 Time Out İstanbul, Web Sitesinin kullanımından veya performansından kaynaklanan kullanım kayıpları, veri zararları, Web sitesi aracılığıyla elde edilen hizmetlerin sağlanması veya sağlanamaması dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere veya Web Sitesi üzerinden elde edilen herhangi bir bilgi için, sözleşme, haksız fiil veya başka bir sebeple, hatta, Time Out İstanbul tarafından hasar olasılığı bildirilmiş olsa bile, hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

7.5 Time Out İstanbul, bir güncelleme uygulama tavsiyemizi izleyerek veya kurulum talimatlarını doğru bir şekilde izlememenizin veya tarafımızdan tavsiye edilen minimum sistem gereksinimlerini yerine getirmemenizin yol açtığı zararlardan sorumlu tutulamaz.

7.6 Web Sitesinin herhangi bir bölümünden veya Şartlardan herhangi birinden memnun değilseniz, bu Şartlarda özel olarak belirtilmedikçe, tek çareniz Web Sitesini kullanmayı bırakmaktır.

7.7 Bu koşullar yanında, Time Out İstanbul, kullanıcı ihmalinden kaynaklanan fiziki yaralanmalar ve bedensel zararlar nedeniyle sorumluluk kabul etmez. Bu Koşullardaki hiçbir hüküm tüketici olarak sahip olduğunuz yasal haklarınızı etkilemez.

7.8 Time Out İstanbul, Web Sitesindeki herhangi bir bilgi veya materyali uyarı yapmadan ve tahakkuk eden diğer haklara halel getirmeksizin kaldırma ve / veya yasa gereği resmi merciler veya kolluk kuvvetleri veya düzenleyici tarafından talep edilmesi halinde bu tür bilgi veya materyalleri kullanma hakkını saklı tutar.

8 TAZMİNAT

8.1 Time Out İstanbul'u, Web Sitesini herhangi bir amaç için veya bu Koşullar tarafından yasaklanan veya yasa dışı herhangi bir şekilde kullanmayacağınızı taahhüt etmektesiniz.

8.2 Time Out İstanbul'u, görevlilerini, çalışanlarını ve lisans verenlerini, 8.1 fıkrasındaki teşebbüsün ihlali nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak zarar görebilecekleri zararlardan dolayı tazmin etmeyi kabul edersiniz.

9 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

9.1 Web Sitesi ve üzerindeki tüm bilgi ve grafik temsiller veya resimler (“İçerik”), aşağıdaki tabloda listelenen grup şirketlerinden birine aittir veya bu şirkete lisans verilmiştir. Kullandığınız web sitesinin alanına bağlı olarak, İçerik'teki telif hakkı ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları aşağıdaki varlıklardan birinin veya lisans sahiplerinin münhasır ve münhasır mülkiyetindedir:

Şirket

Bölge

Print & Digital Publishing Pty Limited

Avustralya

Time Out England Limited
Time Out Market Limited

Fransa ve İngiltere

Time Out Hong Kong Company Limited

Hong Kong ve Seul

Time Out Media Singapore PTE Ltd

Singapur

Time Out Portugal LDA
MC – Mercados da Capital LDA

Portekiz

Time Out Media Spain SLU

İspanya

Ajans Medya Yayıncılık ve Tic. A.Ş.

Türkiye

9.2 Web Sitesini bilgisayar ekranınızda görüntüleyebilir ve içeriğini yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için yazıcınıza yazdırabilirsiniz. Şüpheye yer bırakmamak için yazdırılan her şey İçeriğin bir parçasını oluşturacaktır.

9.3 Yazılı iznimiz olmadan, İçeriğin, Web Sitesinin veya kaynak HTML kodunun herhangi bir bölümünü tamamen, kısmen, hiçbir biçimde veya elektronik, mekanik veya başka bir şekilde kullanamaz, aktaramaz, kopyalayamaz veya çoğaltamazsınız. Buna yalnızca İçeriği görüntülemek amacıyla yükleme veya indirme yoluyla elektronik çoğaltma da dahildir.

9.4 Bu Web Sitesini, tabi olduğunuz yargı alanında görüntülemenizin yasal olduğunu garanti edersiniz. İçeriği görüntülerken veya kullanırken bu yargı alanının tüm yasalarına uymaktan sorumlusunuz.

10 VİRÜS KORUMA VE UYUMLULUĞU

10.1 Bilgisayar virüslerini tespit etmek ve güvenliği sağlamak için bazı önlemler alınmış olsa da, Time Out İstanbul, Web Sitesinin virüssüz ve güvenli olduğunu garanti edemez.

10.2 Time Out İstanbul, herhangi bir virüs veya güvenliğin ihlali sonucu ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamaz. Time Out İstanbul, Web Sitesinin bilgisayar sistemleri, yazılımı ve / veya donanımı ile uyumluluğu konusunda herhangi bir garanti vermez.

11 FESİH

Time Out İstanbul, aşağıdaki durumlarda Web Sitesine erişiminizi kısıtlayabilir, sizinle iletişim kurmayı reddedebilir ve / veya bilgilerinizi, tahakkuk eden diğer haklara halel getirmeksizin, size önceden bildirimde bulunmaksızın ilgili veri tabanından kaldırabilir:

11.1 Web Sitesine erişim sağlama yeteneğini sınırlayan yasal veya yasal bir değişiklik vardır;

11.2 Time Out İstanbul’un Web Sitesine erişim sağlamasını önleyen makul zaman aşımı kontrolünün ötesinde herhangi bir olay vardır (örneğin, sınırlama olmaksızın teknik zorluklar, kapasite sorunları ve iletişim hataları); veya

11.3 Time Out İstanbul, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Web Sitesini kötüye kullandığınızı veya aksi halde bu Koşulları ihlal ettiğinizi değerlendirir.

12 GENEL

12.1 Time Out İstanbul’un bu Şartlara uygunluğu uygulamadaki bir başarısızlık veya gecikme, bu Şartlardan veya bu Şartların başka bir hükmünden feragat anlamına gelmez.

12.3 Bu feragatnamelerin ve istisnaların herhangi bir hükmünün kanuna aykırı, hükümsüz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olması halinde, bu hüküm kabul edilebilir sayılacak ve geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

12.4 Bu Koşullar, Gizlilik Bildirimimiz, Çerez Politikamız ve e-ticaret hüküm ve koşulları birlikte, Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak Siz ve Time Out İstanbul arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturur ve bu konuda önceden yapılmış herhangi bir sözleşmenin veya temsilin yerine geçer.

12.5 İşbu Şartların açık hükümleri, mevcut mevzuatta vurgulanan tüm garanti, koşullar, şartlar, taahhütler ve yükümlülüklerin yerine geçer. Genel hükümler ve  İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, öncelikle uygulanacaktır.

12.6 İşbu Koşullar çerçevesinde veya bunlarla bağlantılı olarak taraflardan diğerine yapılacak her türlü bildirim, Web Sitesinde görüntülenen e-posta adresimize veya bize vermiş olduğunuz e-posta adresine iletilen bildirimler geçerli olarak kabul edilecektir.

12.7 İş bu Kullanım koşulları Türk Hukukuna tabidir. Olası uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

Tavsiye edilen
    İlginizi çekebilecek diğer içerikler
      Reklâm